مبلمان یونا
  • اسکلت مبلمان: چوب گردو   
  • فوم مبلمان: فوم یورولوکس (ساخت ترکیه)
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: هفت نفره