مبل لوکاس مبلیران
  • اسکلت مبلمان: جنس چوب نراد و راش گرجستان
  • فوم مبلمان: فوم یورولوکس (ساخت ترکیه)
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: دو عدد یک نفره + دو عدد سه نفره