مبلمان ال یونا
  • اسکلت مبلمان: چوب نراد   
  • فوم مبلمان: فوم یورتان (ساخت ترکیه)
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: یک عدد دو نفره + یک عدد سه نفره + یک عدد کنج