مبلمان 434
  • اسکلت مبلمان: چوب راش گرجستان  
  • فوم مبلمان: فوم یورتان (ساخت ترکیه)
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: دو عدد یک نفره + دو عدد سه نفره