غذاخوری لامازون
  • اسکلت غذاخوری: جنس چوب نراد و راش گرجستان
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: 4 نفره تا 10 نفره