غذاخوری آلپین
  • اسکلت غذاخوری: جنس چوب راش
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: شش تا دوازده نفره