میز غذاخوری 434
  • اسکلت غذاخوری: چوب راش گرجستان  
  • گارانتی: محصول دارای کیفیت ضمانت دو ساله
  • شامل: شش عدد صندلی + یک میز (صفحه ضد خش، ضد حرارات، ضد رطوبت)