تفکر و اندیشه ای که مبلمان دیاکو را ساخته است بیش از بیست سال است که قدمت دارد. تلاش برای ارائه ی محصولات با کیفیت تر و در عین حال لحاظ کردن کمترین قیمت تمام شده برای هر محصول، حاکی از اینست که ما مشتریان خود را دوست داریم. ما اعتقاد داریم مشتریانمان ما، برکت کسب و کارمان هستند. خوش رفتاری و احترام به حقوق ایشان، جزو اولویت های سیستم کسب و کار فروشگاه است